skip to Main Content

Wykonujemy usługi geodezyjne dla klientów indywidualnych oraz firm. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego kontrahenta, możemy jasno sprostać ich wymaganiom co do potrzeb i terminu wykonania zlecenia. Doradzamy w znalezieniu jak najlepszego rozwiązania. Poniżej przedstawiamy ofertę z krótkim opisem zlecenia:

20171221_122232@0,1x

podział lub scalenie nieruchomości – sprzedaż części działki, przekazanie jej członkowi rodziny lub połączenie kilku działek w jedną wymaga wpisu do ksiąg wieczystych, na podstawie odpowiednich map, wykazów sporządzonych przez nas. Jako profesjonaliści przeprowadzamy naszych klientów przez cały cykl postępowania oraz doradzamy jak najlepiej podzielić nieruchomość.

wznowienie granic nieruchomości – jesteś właścicielem działki, ale nie wiesz dokładnie jak przebiega jej granica? Lepiej to sprawdź! Nie zawsze przebiega wzdłuż orodzenia.

mapa do celów projektowych – Budujesz dom lub inny rodzaj budowli? Opracowanie bazujące na mapie zasadniczej obejmuje przygotowanie do sporządzenia projektu budowlanego i jest niezbędne przy inwestycjach wymagających pozwolenia na budowę.

tyczenie budynku – usługa polegająca na pokazaniu w terenie jak posadowiony jest budynek na działce, na podstawie projektu zagospodarowania terenu. Niezbędny element naszej pracy podczas budowy.

inwentaryzacja – krótko mówiąc, sprawdzenie i pomiar czy wszystko się zgadza i „gdzie co jest”. Dotyczy to zarówno budynku jak i przyłączy kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, elektrycznych.